johannespost-pasfoto

Educatie

Educatieproject Drentse schooljeugd

Het was de bedoeling om een gedocumenteerde dramafilm te laten produceren. Waarmee de stichting het onderbelichte verhaal onder de aandacht wilde brengen, met daarnaast een educatief onderwijsproject voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Nu de dramafilm is omgezet in een docudrama en een specifiek, erg onderbelicht, aspect van oorlogstijd belicht: namelijk hoe was het voor de gezinsleden, partners en kinderen, van onze helden om te leven in oorlogstijd. En in al de jaren na de oorlog.

Dit geeft extra mogelijkheden om aan te sluiten bij de beleefwereld van de hedendaagse jeugd, hun plek in de maatschappij en zorg voor anderen.

In het kielzog van de documentaire is het de wens van de Stichting Cultuurfilms Drenthe om een educatief traject te ontwikkelen. We denken hierbij aan een combinatie van audiovisuele en traditionele middelen. Hiermee willen we de kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar in Drenthe kennis laten maken met bijzondere plekken van verzet uit de Tweede Wereldoorlog en welke keuzes ze hebben moeten maken om anderen te helpen. We willen middels dit traject de kinderen een kans geven om zich te verplaatsen naar die oorlogsjaren.
Het is onze wens om elke school een gratis lesmap te sturen welke toepasbaar is in de bestaande lesstructuur en ook te gebruiken op diverse verzetslocaties.

Begroting educatief project

€ 10.000,00 Ontwikkelen lesmap en verzetsroute
€ 5.000,00 Ontwikkelen online platform
€ 10.000,00 Ontwikkelen audiovisueel lesmateriaal
€ 25.000,00 Totale kosten educatief traject

Wilt u ons hierbij ondersteunen?

Via deze [link] komt u op de pagina voor donateurs.
We willen u bij voorbaat danken voor uw  ondersteuning, geldelijk of in natura.