Donateurs

De stichting is op zoek naar financiële ondersteuning voor meerdere projecten mogelijk mogelijk te maken.

Daarvoor zijn momenteel twee mogelijkheden:

We willen u graag op de hoogte houden d.m.v. (onregelmatige) e-mailnieuwsbrieven. Bij iedere vorm van ondersteuning willen wij graag iets tegenover stellen. Lees hier meer over op de verschillende (aanmeldings-)alinea’s.

Heeft u zich eerder aangemeld als Vriend van de stichting, dan is uw bijdrage verwerkt als een eenmalige donatie.

Aanmelden donateurs

U wilt ons steunen met een eenmalige of periodieke bijdrage. Als tegenprestatie ontvangt u uitnodigen voor excursies, lezingen en behind-the-scenes, waar u gratis, of tegen reductie, aan kunt deelnemen. Ook kult u met introductiekorting inschrijven op artikelen die we ontwikkelen. U kunt zich opgeven als donateur van de Stichting Cultuurfilms Drenthe door het invullen van het onderstaande aanmeldingsformulier en het doen van een minimale storting van € 25,00 op rekeningnummer NL39RABO0162284330 (Rabobank Assen en Noord-Drenthe) t.n.v. de Stichting Cultuurfilms Drenthe.

U doet ons een groot plezier, wanneer u na het insturen van het formulier, uw eerste bijdrage overmaakt naar Iban: NL39RABO0162284330, ten name van de Stichting Cultuurfilms Drenthe, onder vermelding van Donatie.

Aanmelden sponsoren

Wij vinden het fijn dat uw bedrijf belangstelling heeft om sponsor te worden van de Stichting Cultuurfilms Drenthe.
De sponsoring kan bestaan uit een geldelijke bijdrage, maar kan ook ‘in natura’ geschonken worden.
Wij nemen graag contact met u op, om in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden onzerzijds en uwerzijds te bespreken. Via het contactformulier [link] kunt u uw belangstelling voor de stichting kenbaar maken.