De Stichting Cultuurfilms Drenthe heeft de ‘Culturele ANBI’-status:

RSIN 850430975, per 01-11-2013

Voordelen ANBI-status

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
    Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

TIP: bij een periodieke gift mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.
Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Verdere voordelen

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

Publicaties

Voor 1 juli vindt u op deze plaats een activiteitenoverzicht en (beperkte) jaarrekening van het voorgaande jaar.