Welkom bij de site van de Stichting Cultuurfilms Drenthe

Ga naar de tab Mansholt om het boek te bestellen
Interactief educatieproject

Doelstelling

Stichting cultuurfilms Drenthe is een non-profit organisatie welke zich ten doel stelt het vertellen van de verhalen van Drenthe via audiovisuele producties, zowel online als offline.
Tevens zoekt de stichting naar andere manieren om die verhalen te publiceren. Dat kan zijn door middel van boeken, maar ook kunnen educatieve projecten worden ingezet.

Door de verhalen van toen naar het hier en nu te halen, kan de stichting ook in andere samenwerkingsverbanden werken aan haar doelstelling.

De stichting is in 2011 opgericht.

 

Projecten

Uit zeeklei gebakken

Het verhaal vertelt de geschiedenis van de boeren in Noord-Groningen in de periode van circa 1850 tot heden.
De strijd tegen het water, de bloeitijd van de graanhandel, het verbeteren van de landbouw door betere bemesting en het versterken en verdelen van landbouwproducten.
De familie Mansholt zette zich verder in voor socialistische idealen, de strijd voor beter onderwijs vooral voor meisjes en de wens om nooit meer honger te hoeven lijden.

Ook leggen we in ons boek de verbinding met actuele thema’s waar boeren van nu mee te maken hebben: de aandacht voor het landschap, duurzame veehouderij en akkerbouw (ook met verzilting) en het energielandschap.

Het boek is te bestellen via de webwinkel van Gacreatief.

Gevangen in het paradijs

In dit boek leest u het levensverhaal van vader en zoon Voerman.
Jan Voerman sr. is vooral bekend geworden als de IJsselschilder.
Jan Voerman jr. heeft vanaf zijn 15e illustraties gemaakt voor de Verkade-albums.
Maar hun betekenis als kunstenaar reikt veel verder.

Het nooit eerder ontsloten familiearchief van Peter Voerman, kleinzoon van Voerman jr., vormt de basis van deze familiegeschiedenis. Het bevat een schat aan persoonlijke documenten, brieven en nooit eerder vertoond werk. Dat heeft geleid tot een verrassend verhaal over het veelbewogen leven van deze kunstenaars, hun familie, vrienden en inspiratiebronnen. Een leven in een zelf gebouwd paradijs.

Het boek is te bestellen via de webwinkel van Gacreatief

Hoe de Rahders Drenthe veranderden

Dit project van de stichting is behelst een boekuitgave, met een beoogd augmented reality project. Het komt tot stand door samen te werken met Peter Voerman, Kees Opmeer, Gacreatief en de Stichting Levende Geschiedenis Drenthe.

Decennialang won de familie Rahder turf langs de Hoogeveensche Vaart. De historische betekenis van drie generaties Rahder in Drenthe was tot het verschijnen van dit boek nauwelijks bekend. De verveners stichtten dorpen, veranderden het landschap en hebben veel voor het onderwijs betekend. Arbeiders deelden mee in de winst en de familie probeerde de medische zorg in het zuiden van Drenthe te verbeteren.
Hoe de Rahders Drenthe veranderden is het persoonlijke verhaal van een familie die (internationaal) naam maakte in de turf. Met sterke persoonlijkheden, gedurfde keuzes, vernieuwende concepten, interne spanningen en – uiteindelijk – de teloorgang van het bedrijf.

Het boek

Resultaat is een fraai vormgegeven boek – kleurendruk, harde omslag, 260 mm x 260 mm – rijk geïllustreerd met originele foto’s en documenten. Omvang is 160 pagina’s.

Meer informatie over het boek van Kees Opmeer vindt u [hier].

Het augmented reality project

Volg deze [link] voor meer informatie.

Erfenis van een verzetsheld

Sinds de oprichting van de stichting heeft zij zich ingezet om de geschiedenis van het Drentse verzet uit de Tweede Wereldoorlog via een filmproductie aan een breed publiek aan te bieden.

Dankzij samenwerking met documentairemaker Geert Jan Lassche en de VPRO is dit gerealiseerd. Op 29 april 2019 is de documentaire in het programma 2Dok uitgezonden.
De documentaire, 55 minuten, is nog op het internet te bekijken via deze  [link].

Via deze [link] leest u een recensie van de premiere in Hollandscheveld.

Momenteel is de stichting bezig met het vervolg op de documentaire: een interactief educatief project voor de hoogste klassen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Informatie hierover vindt u via deze [link].