Realisatie

Statuten, Inschrijving, Doelstelling, Verantwoording

De Stichting is opgericht op 30 maart 2011 ten kantore van notaris mr. G. Lindeyer te Beilen, en op 31 maart 2011 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 52407896, welke valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland, RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 850430975.

De bestaande statuten van de stichting is, wat betreft artikel 12 lid 5 (thans luidende: "Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient te worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling") aangepast bij akte van wijziging statuten 17 april 2014 verleden voor genoemde notaris Lindeyer. Beide akten liggen ter inzage op het bezoekadres van de stichting.

Het doel van de Stichting is, zoals omschreven in het Handelsregister van de KvK: `Het stimuleren, het promoten en het (laten) produceren van cultuurfilms en andere beelddragers.` De notariële akte voegt daaraan toe:"en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel te bereiken en verwezenlijken door op basis van low budget producties van non-fictie, docudrama films te realiseren. Wij willen op verantwoorde wijze de oorlogsgeschiedenis, die is beleefd aan de kant van vervolgden, op beeld vastleggen. Educatief ondersteunend, cultureel bewust en uit diep respect voor "Het Verzet" in z'n geheel.

Er is al veel werk verzet en overleg geweest in ons streven de film te realiseren, maar we zijn nog lang niet bij het beoogde doel. Je kunt het beeldsprekend zo zeggen: De fundering is gelegd, de rails gericht en de trein staat op de rails. Maar, er zijn nog veel lege coupés. We moeten nog vele tussenstops maken om mensen in te laten stappen, ieder met een persoonlijk doel of taak en bagage.Maar we houden het einddoel voor ogen en geloven in vertrouwen op een goede afloop van de reis. Later volgt meer informatie over de reis in een "reisverslag"