Nieuwsarchief

April 2014

Gerestaureerde onderduikershol Nieuwlande geopend

Op 23 april 2014 is het gerestaureerde onderduikershol aan de Johannes Poststraat in Nieuwlande officieel geopend door Max Leons. De restauratie is tot stand gekomen door een samenwerking van de 43ste Gemechaniseerde Brigade (43 Herstelcompagnie i.s.m. de Genie), de inwoners van Nieuwlande, het Drentse Landschap en mw. Houwing. De Koninklijke Landmacht bestaat 200 jaar en om dit te vieren heeft de 43e Gemechaniseerde Brigade zich ingezet voor o.a. de restauratie van een onderduikershol in Nieuwlande. Het feit dat deze relatief eenvoudige schuilplaatsen voor vele vervolgde Nederlanders levensreddend waren en de rol die het dorp Nieuwlande tijdens deze periode gespeeld heeft, zullen deze dag herdacht worden.


De acte van wijziging statuten is op 17 april 2014 verleden door notaris Lindeyer

De bestaande statuten van de stichting is, wat betreft artikel 12 lid 5 (thans luidende: "Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient te worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling") aangepast bij akte van wijziging statuten 17 april 2014 verleden voor genoemde notaris Lindeyer. Beide akten liggen ter inzage op het bezoekadres van de stichting.


Verzoek ANBI status ingediend

De penningmeester heeft de belastingdienst verzocht om onze stichting aan te wijzen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Na aanleiding van dit verzoek dient artikel 12 lid 5 van de bestaande Statuten te worden aangepast. Notaris Lindeyer te Beilen is inmiddels gevraagd de statuten in overeenstemming te brengen met het verzoek van de belastingdienst. Zodra onze stichting als ANBI is aangewezen zijn de aan onze stichting gedane giften voor de schenkers aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.


Beleidsplan 2013-2015 en Financieel overzicht 2013

In de bijgevoegde bijlagen kunt u ons Beleidsplan 2013-2015 en Financieel overzicht 2013 inzien.


November 2013

Op dinsdag 22 oktober 2013 heeft het bestuur een gesprek gehad met de heer D. Huizing, directeur van het Drents Museum te Assen en de heer J. Bos, voorzitter van de recentelijk te Assen opgerichte stichting Oorlog Informatie Centrum Drenthe, om te onderzoeken of er een mogelijkheid aanwezig was in toekomstige projecten samen op te trekken dan wel onderling informatie uit te wisselen. Het gesprek werd van beide zijden als zeer positief ervaren.


Geslaagde opname van de promofilm

Op dinsdag 5 november 2013 heeft de stichting met succes een promotiefilm opgenomen in het helaas in vervalgeraakte onderduikershol (plannen zijn aanwezig om deze te herstellen) in het bos tegenover de voormalige boerderij van Johannes Post te Nieuwlande. Aan de opname werkten mee, onder begeleiding van Geert Hoving uit Westerbork, een 6-tal leerlingen van groep 8 van de Christelijke Basisschool "De Wegwijzer" te Westerbork en een meisje uit Hoogeveen, die vragen stelden aan de schrijver Geert C. Hovingh, scriptschrijfster Peet van Duijnhoven en historicus Albert Metselaar, die op hun beurt de vragen beantwoorden en vertelden over het verzet tijdens de oorlogsjaren en onderstreepten daarbij het belang van de film. Het camerawerk werd verzorgd door NOVA-Noord, afdelingen BVC (Beilen) en EVA (Emmen), terwijl de regie in handen was van Bianca van Gelderen uit Westerbork. Het doel van de promotiefilm is toekomstige geldverstrekkers zo goed mogelijk te kunnen informeren omtrent de inhoud en het belang van de film.


Interview Streekradio de Wolden

Op zaterdag 9 november 2013 heeft Streekradio te Zuidwolde de stichting uitgenodigd de film te promoten in het radioprogramma "Eerappels en de Brij", dit na aanleiding van het in de Hoogeveensche Courant van woensdag 6 november 2013 verschenen artikel met foto over de opgenomen promotiefilm te Nieuwlande. De bestuursleden Willem Niemeijer en Henk Olijve hebben met veel plezier (wel spannend) in de live uitzending elk hun zegje gedaan. Het resultaat was meteen al dat de presentator van het programma zich aanmeldde als Vriend van de stichting. Mochten er in de toekomst nieuwe ontwikkelingen zijn of zich nieuwe feiten aangaande de film voordoen dan was de stichting weer van harte welkom om het nieuws via hun programma naar buiten te brengen. Het bestuur wil Streekradio te Zuidwolde bij deze hartelijk danken voor hun gastvrijheid.

> Bekijk website Streekradio de Wolden


Eerder in 2013

  • Geert Hovingh gaat een informatieve brief schrijven als begeleidingsbrief naar de Fondsen bij de subsidieaanvragen.
  • We hebben een onderhoud gehad met Dhr. Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
  • Het script voor de film ligt bij Regisseur Steven de Jong, die een schriftelijke verklaring heeft afgegeven de te maken film te willen regisseren.
  • We gaan hiermee beginnen zodra we de begroting sluitend hebben en de kosten gegarandeerd zijn afgedekt.
  • Onze scriptschrijfster Peet van Duijnhoven heeft momenteel 80% van het script vervaardigd. Het gedeeltelijk voltooide script en de synopsis worden thans beoordeeld door de regisseur van de film Steven de Jong.
  • Onze scriptschrijfster Peet van Duijnhoven is druk bezig met het vervaardigen van het script. Zij heeft het script thans voor 80% gereed. Dit voltooide gedeelte van het script en de synopsis liggen thans ter beoordeling bij de regisseur.

2012

  • 12 juni 2012 hebben onze scriptschrijfster Peet van Duijnhoven en de auteur van het boek: "Johannes Post, exponent van het Verzet", Drs. Geert Hovingh, welk boek aan de docu-drama ten grondslag ligt, een aantal locaties in de Provincie Drenthe bezocht, welke locaties in het boek worden omschreven/voorkomen, waarbij zij tot de conclusie zijn gekomen dat meerdere locaties voor opnames van de film geschikt zijn.
  • De regisseur is bekend: Steven de Jong uit Hartwerd.
  • Houder van het filmrecht: Historicus en tevens scriptcontroller: Drs. Geert Hovingh, die ook de contacten onderhoudt met de erven fam. Post. Geert is ook de schrijver van de biografie "Johannes Post, exponent van het Verzet".

2011

  • Zaterdag 17 september 2011 zijn er opnames gemaakt van het herdenkingsevenement "Market Garden", de grond- en lucht aanval tegen het Duitse front Arnhem-Nijmegen.