Johannes Post

"Levensroman van Johannes Post" (nieuw ISBN nr. 978 90 5977 307 3 Dertiende druk 2007)  is geschreven door Anne de Vries. Anne was bevriend met Johannes, zo is het boek ook ontstaan. Maar zoals de titel ook al aangeeft; het is een roman. Op realistische grond, maar hier en daar geromantiseerd. Drs. Geert C. Hovingh, dominee in resp. Hoorn, Deventer, Biddinghuizen en tenslotte Zuidlaren, waar hij op 26 juni 2011 zijn afscheidsdienst heeft gehouden, woonde in zijn jeugd t.o. ds. Henk Post (ook een broer) in Rijnsburg. Zodoende kent hij de familie. Tijdens een contact met een familielid van de Posten werd het idee geboren om de geschiedenis van Johannes te herschrijven op basis van "de Levensroman". Geert Hovingh was destijds dominee in Biddinghuizen, welke kerkenraad van de gereformeerde kerk aldaar hem de meest mogelijke vrijheid daarvoor gaf. (want daar gaat een zee van tijd mee heen!) Na veel onderzoek en waarheidsbevinding kwam als resultaat het boek "Johannes Post, exponent van het verzet" - een biografie- op de boekenplank en in menig boekenkast. "Johannes Post, exponent van het verzet"is uitgegeven door: Kok Omniboek

ISBN nr.: 90 242 7022 7