Financiën

Begroting voor de filmproductie*

Mini treatment - stap 1

5.000,- Ontwikkelen mini treatment
2.500,- Scenariocoach en begeleiding Column Film
750,- Fondsenwervingskosten en onvoorzien
8.250,- Totale startkosten

Filmproductie - stap 2

705.000,- Development, cast, rechten, regisseur
1.100.000,- Productie
200.000,- Postproductie
75.000,- Publiciteit, verzekering & financiering
420.000,- Producersfee, overhead en onvoorzien
2.500.000,- Totale productiekosten

* Gebaseerd op de productiekosten van vergelijkbare historische films.

 

Educatie

In aansluiting op de filmproductie wil Stichting Cultuurfilms Drenthe een educatief traject ontwikkelen. We denken hierbij aan een combinatie van audiovisuele en andere middelen. Hiermee willen we de jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar in Drenthe kennis laten maken met bijzondere plekken van verzet uit de Tweede Wereldoorlog. Bij dit traject kunnen de jongeren zich inleven in de omstandigheden van de oorlogsjaren. En zien welke keuzes je moest maken als je anderen wilde helpen. Het is onze bedoeling om elke school een gratis lesmap te sturen welke inzetbaar is in de bestaande lesstructuur en ook te gebruiken is op diverse verzetslocaties.

Educatie project - stap 3

10.000,- Ontwikkelen lesmap en verzetsroute
5.000,- Ontwikkelen online platform
10.000,- Ontwikkelen audiovisueel lesmateriaal
25.000,- Totale kosten educatief traject