Drie broers
kwamen in het verzet

 

Wapenbroeders

voor God en vaderland

 
 
 
 
 
 
 
 

Een eerbetoon aan
bescheiden helden

 
 

Eén heeft de
oorlog overleefd

 
 
meer

Bevrijdingsfoto

Verlovingsfoto van Johannes Post en Dien Salomons

Waarom breng je je dierbaren in gevaar
voor mensen die je niet kent?
Waarom laat je een ander risico's lopen
voor mensen die je niet kent?
Waarom stel je je bezit in de waagschaal
voor mensen die je niet kent?
Met het docudrama Wapenbroeders,
zoeken we naar antwoord daarop.

Herstelde onderduikershol Nieuwlande

Wapenbroeders vertelt het verhaal van Johannes Post en het verzetsverleden van de familie Post en betrokkenen. We vertellen het verhaal over drie broers, Johannes de politicus, Marinus de doener en Henk de predikant. Ze hebben een gezamenlijk doel. Een vrij Nederland zonder nazi’s

Deze film belicht aspecten die ook in onze tijd actueel zijn. Dilemma’s over geloof, idealen, gewetensnood en welke keuzes je maakt.

Spannende momenten op onderduikadressen en in de kerk en dialogen in huiskamers wisselen elkaar af. Ze vormen het hart van deze film. Met bekende acteurs in de voornaamste rollen.

Wapenbroeders is een eerbetoon aan helden die dat niet wilden zijn. De dramatische ontwikkelingen die in 1944 uiteindelijk leidden tot de executie van Johannes en Marinus Post zullen hiermee bewaard blijven voor de toekomst.

Namenkoepel Yad Vashem

Op 11 april 1985 wordt aan het Drentse dorp Nieuwlande de titel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ toegekend. Een unieke onderscheiding van Yad Vashem. Honderden Joden en voortvluchtigen zijn door de verzetsgroep van Johannes en Marinus Post uit handen van de nazi’s gehouden.

Om een hoogwaardige en historisch verantwoorde film te maken heeft Stichting Cultuurfilms Drenthe samen met de beoogde producent Column Film een bedrag van 2,5 miljoen euro nodig. De stichting voert verkennende gesprekken met journalist en filmmaker Geertjan Lassche die onder andere de documentaire Nooit Meer Laf (NPO2/EO) maakte over verzetsheld Gerrit Gunnink.

We willen uiteraard recht doen aan de geschiedenis en aan de nabestaanden. De historische werkelijkheid is onze leidraad. De film is gebaseerd op de biografie “Johannes Post, exponent van het verzet” door Geert Hovingh

Ondersteun dit project van internationale allure dat moeiteloos te vertalen is naar de ontwikkelingen in onze tijd

Monument voor het verzetsverleden van Nieuwlande

Begroting voor de filmproductie*

Mini treatment - stap 1

5.000,- Ontwikkelen mini treatment
2.500,- Scenariocoach en begeleiding Column Film
750,- Fondsenwervingskosten en onvoorzien
8.250,- Totale startkosten

Filmproductie - stap 2

705.000,- Development, cast, rechten, regisseur
1.100.000,- Productie
200.000,- Postproductie
75.000,- Publiciteit, verzekering & financiering
420.000,- Producersfee, overhead en onvoorzien
2.500.000,- Totale productiekosten

* Gebaseerd op de productiekosten van vergelijkbare historische films.

In de gereformeerde kerk te Nieuwlande is een schuilplaats voor onderduikers

Educatie

In aansluiting op de filmproductie wil Stichting Cultuurfilms Drenthe een educatief traject ontwikkelen. We denken hierbij aan een combinatie van audiovisuele en andere middelen. Hiermee willen we de jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar in Drenthe kennis laten maken met bijzondere plekken van verzet uit de Tweede Wereldoorlog. Bij dit traject kunnen de jongeren zich inleven in de omstandigheden van de oorlogsjaren. En zien welke keuzes je moest maken als je anderen wilde helpen. Het is onze bedoeling om elke school een gratis lesmap te sturen welke inzetbaar is in de bestaande lesstructuur en ook te gebruiken is op diverse verzetslocaties.

Educatie project - stap 3

10.000,- Ontwikkelen lesmap en verzetsroute
5.000,- Ontwikkelen online platform
10.000,- Ontwikkelen audiovisueel lesmateriaal
25.000,- Totale kosten educatief traject

Doelstelling

Stichting Cultuurfilms Drenthe is een non-profit organisatie welke zich ten doel stelt het promoten en (laten) produceren van cultuurfilms en andere beelddragers met een educatief karakter. De stichting is opgericht in 2011.

Comité van aanbeveling

Dhr. B.J. Bouwmeester

Burgemeester gemeente Coevorden

Dhr. R. de Groot

Burgemeester gemeente De Wolden

Dhr. D. Huizing

Directeur Drents Archief

Dhr. F. Jonkers

Omni boek

Dhr. M. Lèons

Verzetsstrijder Tweede Wereldoorlog

Dhr. A. van Liempt

Journalist, auteur van oorlogsboeken en tv-programmamaker

Dhr. K. Loohuis

Burgemeester gemeente Hoogeveen

Dhr. D. Mulder

Directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Dhr. R. Naftaniel

Voormalig directeur CIDI

Bgen. M. Wijnen

Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade, Johannes Post-kazerne, Havelte

Stichting OICD

Stichting Oorlogs Informatie Centrum Drenthe

Bankgegevens

IBAN: NL39RABO0162284330
BIC: RABONL2U